Спринклерна система GARDENA в саду

Техніка безпеки та правила використання

Знайдіть тут, будь ласка, стандарти, сертифікати, положення та декларації на продукцію GARDENA.

Якість – Навколишнє середовище – Енергія

Наш інтегрований менеджмент якості, навколишнього середовища та енергії відповідає чинним на даний момент стандартам: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.

Підтримка та розвиток здійснюється міждисциплінарною командою за участю керівництва. Наша інтегрована система менеджменту постійно оптимізується і підтверджується внутрішніми аудитами всіх підрозділів.

Для підтримки наших сертифікатів вимоги стандарту щорічно контролюються в ході зовнішніх аудитів, які проводяться акредитованим органом.

При виборі наших постачальників всі аспекти стандартів беруться до уваги і відповідно оцінюються в ході аудитів.

folder_zip

Data sheet ingredients (EC 648/2004; Annex VII D)

Регламент Європейського Союзу REACH

REACH (Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження використання хімічних речовин) - це хімічна нормативна база Європейського Союзу, яка набула чинності 1 червня 2007 року з поетапним виконанням до 2018 року.

Стаття 33. Передача інформації про речовини у виробах.

GARDENA надає наступну інформацію про речовини, визначені Європейським хімічним агентством як кандидати в Додаток XIV REACH (так званий список кандидатів), у концентрації понад 0,1% за вагою у виробах.

До REACH, статті 33 navigate_next
Батько і дві його маленькі дочки разом займаються садівництвом

Директива ЄС про екодизайн

Декларація виробника щодо Регламенту екодизайну для електродвигунів (ЄС) 2019/1781.

Логотип CE

Відповідність GARDENA CE

Продукція Gardena відповідає всім діючим вимогам і нормам. Декларації CE завжди можна знайти в інструкціях з експлуатації

Смарт-система GARDENA відповідає декларації CE. Це гарантує, що продукція відповідає вимогам директив, які на неї поширюються. Щоб дізнатись більше про це, завантажте документ "CE-декларація" для кожного продукту GARDENA smartSystem тут.

Якщо вам потрібні додаткові декларації CE, будь ласка, зверніться до контактної особи вашого регіону.

picture_as_pdf

Bluetooth – Control unit 9V

CE declaration

picture_as_pdf

11500 Garden and Maintenance glove

CE declaration

picture_as_pdf

11501 Garden and Maintenance glove

CE declaration

picture_as_pdf

11502 Garden and Maintenance glove

CE declaration

picture_as_pdf

11510 Planting and Soil glove

CE declaration

picture_as_pdf

11512 Planting and Soil glove

CE declaration

picture_as_pdf

11513 Planting and Soil glove

CE declaration

picture_as_pdf

11520 Tool and Wood glove

CE declaration

picture_as_pdf

11521 Tool and Wood glove

CE declaration

picture_as_pdf

11522 Tool and Wood glove

CE declaration

picture_as_pdf

11530 Shrubcare glove

CE declaration

picture_as_pdf

11540 Cutting and rose glove

CE declaration

picture_as_pdf

11541 Cutting and rose glove

CE declaration

picture_as_pdf

201, 202, 203 Planting and Maintenance Glove

CE declaration

picture_as_pdf

213, 214, 215 Tool Glove

CE declaration

picture_as_pdf

205, 206, 207, 208 Gardening and Soil Glove

CE declaration

picture_as_pdf

PowerRoll XL; PowerRoll XXL

Молода жінка слухає музику між своїми кімнатними рослинами

Акустика і вібрації

Тут ви знайдете зведені значення вібрації згідно з директивою ЄС "Вібрація" (2002/44/EG) для вібрації рук, а також шкідливого для навколишнього середовища шуму згідно з директивою ЄС "Шум на відкритому повітрі" (2000/14/EG). Значення можна знайти разом з продуктом.

folder_zip

Safety Information

Li-Ion Batteries

folder_zip

Lithium Batteries Test Summary (UN 38.3.5)

Battery applications

folder_zip

Lithium Batteries Test summary (UN 38.3.5)

Robotic Lawnmowers